Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een toezichthoudend en adviserend orgaan van de studievereniging Facides Dione. De RvT houdt toezicht op het bestuur en geeft advies waar nodig. De voorzitter van de RvT heeft wekelijks contact met de voorzitter van het bestuur. De RvT heeft inzicht in de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

De samenstelling van de Raad van Toezicht '22-'23 is als volgt:

Voorzitter: Naomi Dissel

Algemeen lid: Rudulf Kamphuis

Algemeen lid: Calista van Anken

foto_rvt.jpeg