Sportcommissie

​Sportcommissie

SportCie


De sportcommissie is een nieuwe commissie die in het academisch jaar 2017-2018 is toegevoegd aan het commissie bestand. De sportcommissie zal zich gedurende het hele jaar bezighouden met het organiseren van sportieve activiteiten voor leden van Facides Dione. Sportieve activiteiten waar gedacht aan kan worden zijn: karten, paintballen of klimmen.

De samenstelling van de sportcommissie '17-'18 is als volgt:

Voorzitter: Edwin Adriaans 

Vice-voorzitter: Sharon van der Velde

​Notulist: Eline Witteveen

Algemeen lid: Rens van Hartingsveld

Algemeen lid: David de Boer

Algemeen lid: Charlotte Wouda