Kascommissie

Kascommissie

Als toekomstige FM’er krijg je natuurlijk ook te maken met de financiële aspecten van het vak. Deze commissie is er om te kijken naar het te hanteren budget en de financiële stukken te controleren zodat er op de algemene leden vergadering (ALV) eventueel te geven. Tijdens deze vergadering wordt, als het advies positief is, de penningmeester gedechargeerd. Het is geen hele drukke commissie, een aantal keer per jaar komt de commissie bij elkaar om de cijfers te controleren.

De samenstelling van de kascommissie 2020 is als volgt:

VoorzitterMatthijs Kooi

Algemeen lid: Ranim Hanna

Algemeen lid: Edwin Adriaans

Algemeen lid: Daniek van der Wal

Algemeen lid: Jouri Hardon