Multimediacommissie

Multimediacommissie

De samenstelling van de multimediacommissie '22-'23 is als volgt:

Voorzitter: Kim Zwerver

Algemeen lid: Fleur Veenstra

Algemeen lid: Mette Mosterman

Algemeen lid: Renske Unverzagt

Algemeen lid: Maaike Wilting