Tweede maandelijkse borrel/Second monthly drink

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Datum en tijd
6 okt. 2020 19:00 - 22:00
Locatie
De Brouwerij

- English translation below -

Op dinsdag 6 oktober aanstaande is het eindelijk weer zo ver: de tweede maandelijkse borrel! De borrel vindt traditiegetrouw plaats in De Brouwerij en duurt van 19:00 uur tot 22:00 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent, want om 21:00 uur gaan de deuren dicht. Vanwege het coronavirus zijn er maatregelen getroffen om de borrel zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. Er zal daarom een maximumcapaciteit van 40 personen gelden tijdens de borrel en leden dienen zich aan te melden via de website. Aanmelden is mogelijk vanaf donderdag 1 oktober om 12:00 uur.

Daarnaast zijn er een aantal extra maatregelen genomen, om de borrel zo veilig mogelijk te kunnen laten plaats vinden. Zo zal iedereen erop gewezen worden te moeten en blijven zitten, met vier personen per tafel. Wil je met bepaalde mensen aan een tafel zitten? Stuur dan voor dinsdag 6 oktober 16:00 een mail naar facidesdione@org.hanze.nl en laat ons weten met wie je aan een tafel wilt zitten. Daarnaast verzoeken wij iedereen na de borrel ook echt naar huis te gaan, blijf niet te lang hangen op straat en ga niet nazitten bij iemand thuis. Als laatste willen wij iedereen dringend adviseren een mondkapje mee te nemen en deze op te doen wanneer je van je plek komt (om bijvoorbeeld naar de wc te gaan of een drankje te halen). Dit is even wennen, maar we willen ons graag aan het advies vanuit de overheid houden. Deze maatregelen mogen de pret niet drukken! Wij hopen jullie 6 oktober na lange tijd weer te zien in De Brouwerij!

Indien een van de onderstaande vragen met “ja” beantwoord wordt, meld je dan niet aan.

 • Heb/had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
  • hoesten;
  • benauwdheid;
  • verhoging of koorts;
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen zeven dagen vastgesteld (in een lab)
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen veertien dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

*Bij het niet naleven van de maatregelen wordt de betreffende persoon verzocht de borrel te verlaten.

- - - 

Finally, next Tuesday the 6th of October, the second monthly drink will take place! Traditionally, the drink takes place in De Brouwerij and is from 7:00 PM untill 10:00 PM. Make sure you are on time, because the doors close at 9:00 PM. Due to the corona virus, measures have been taken to ensure that the drink is as safe as possible. Therefore there will be a maximum capacity of 40 people during the drink and members must register via the website. Registration is possible from Tuesday the 1st of Ocotber at 12:00 PM.

In addition, a number of extra measures have been taken to allow drinks to take place as safely as possible. For example, everyone will be reminded to remain seated, with four people per table. Do you want to sit at a table with certain people? Send an email to facidesdione@org.hanze.nl before Tuesday 6 October 16:00 and let us know with whom you would like to sit at a table. In addition, we ask everyone to actually go home after the drink, do not linger on the street for too long and do not go to afterparties at someone's home. Finally, we strongly advise everyone to bring a mouth mask and to put it on when you leave your place (for example to go to the toilet or to get a drink). This takes some getting used to, but we would like to adhere to the advice from the government. These measures should not spoil the fun! We hope to see you again in De Brouwerij on 6 October after a long time!

If one of the questions below is answered "yes", do not register.

 • Have you experienced one or more of these symptoms in the last 24 hours?
  • Cold complains (like nasal congestion, running nose, sneezing, sore throat);
  • cough;
  • shortness of breath;
  • increase of temperature or fever;
  • loss of taste and/or smell (without nasal congestion).
 • Do you currently have a housemate with a fever and / or shortness of breath?
 • Have you had the new coronavirus and has it been diagnosed in the past seven days (in a lab)?
 • Do you have a housemate/family member with the new corona virus and have you been in contact with him/her in the past fourteen days while he/she still had symptoms?
 • Are you in quarantine because you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the new corona virus?

* In case of non-compliance with the measures, the person in question is requested to leave the drink.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien