Bestuur '12-'13

bestuur 2012-2013


Bestuur 2012-2013 bestond uit:

Voorzitter: Mathijs Slager

Secretaris: Niels Blaauw

Penningmeester: Laurens Hanselaar

Coördinator Intern: Jasmijn Kraak

Coördinator Extern: Rixt Zwerver