Lustrumcommissie

Lustrumcommissie

De samenstelling van de lustrumcommissie '19 is als volgt:

Voorzitter: Sanne Kuper

Secretaris: Roos Vroegh

Penningmeester: Jeffrey Twickler

Coördinator intern: Rens van Hartingsveld

Coördinator extern: Florianne Boelema

Hoofd promotie: Lykke van der Woude